Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Веселин Василев

Страници: [1] 2 3 4 ... 19
1
И през тази година - Съюзът на инвалидите в България, приема документи за изплащане на средствата за придружители на трудно-подвижни лица с ПЪРВА група инвалидност(Загубена работоспособност) С ЧУЖДА ПОМОЩ, чрез клубовете на инвалида, по места! ПОМОЩТА СЕ ПОЛУЧАВА САМО ОТ ЛИЦА КОИТО ИМАТ ОПРЕДЕЛЕНА ЧУЖДА ПОМОЩ, НО ПРИ НАС НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ С ПСИХО ИЛИ ОЧНИ ТЕЛКОВИ РЕШЕНИЯ!
Крайният срок за подаване на документи е 31 АВГУСТ!!!

Право на целева помощ за придружител имат трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, в т.ч. и лица до 18 годишна възраст. В случай че правоимащият е лице до 18-годишна възраст целевата помощ се изплаща на неговия законен представител.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ИМА НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА МОЛБАТА ЗА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ. МОЛЯ НЕ КОПИРАЙТЕ СТАРИ МОЛБИ! СЪЩО ТАКА ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ САМО В ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА ОТНОВО ИМАШЕ ХОРА КОИТО СА ПОДАЛИ НА ДВЕ МЕСТА - ПРИ НАС И ПРИ СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ! ТАКИВА ХОРА ЩЕ БЪДАТ САНКЦИОНИРАНИ!

Целевата помощ за придружител се изплаща на нуждаещите се в размер 5 лева за един час оказана чужда помощ / придружаване/, до 10 часа годишно  за правоимащо лице при посещението  му в държавни, общински, здравни, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения.

Целевата помощ за придружител се отпуска на нуждаещия се след подаване лично или чрез друго лице на молба-декларация по образец (Приложение 1 или 1А)  и Служебна бележка с попълнени часове, в седалището на РО на СИБ по адресна регистрация. Молба-декларацията  се завежда по реда на постъпването във входящ дневник. Към молбата се прилага и копие от ЕР на ТЕЛК (НЕЛК), като за проверка се показва и оригиналният документ, или такъв със свеж печат за валидност, и документ за самоличност – лична карта, паспорт.

Правото на придружител се ползва от правоимащите лица при посещения за уреждане на въпроси и услуги, свързани с: пенсионни, областни и общински административно-правни и технически, данъчни, социални, здравни, образователни, електрификация, ВиК и Топлофикация, транспорт, седалището на съюзната структура и други, също така и здравни и лечебни заведения!

За всякакви въпроси свързани с подаване на документи, можете да се свържете с Клуба на инвалидите - Сливен на телефон 044/62-31-79 от понеделник до петък - 8:30 - 18:30 часа

2
В Кауфланд никой на никого не пробутва нищо! Понеже съм пазарувалл във всички вериги магазини в Сливен, ще споделя мнение, че в Кауфланд съм най-доволен от промоциите, обслужването, гаранциите и всичко взето накуп! Много естествено е ако определен продукт е в изтичащ, но не изтекъл срок на годност, да бъде намален - купуваш и консумираш бързо! Другото е - просто отваряйте си очите - гледайте сроковете на годност! Ако нещо не ти харесва - пазиш си бележката - отиваш на информация и го връщаш! Никой няма да ти възрази, да те пита защо го връщаш - просто ти връщат парите обратно и всичко се решава! Така се процедира и с повредена техника, която се продава в магазина! Кауфланд е най-достъпният магазин за стандарта на българина, някой биха казали за съжаление, други за радост - това е положението! Е сега имам си фаворит в този вид магазини, но все още го няма в Сливен - казва се КАРФУР - ако дойде тук ще събори конкуренцията и ще останат само КАРФУР И Кауфланд!!!

3
Наблюдаваме с огромен интерес обявите Ви! Следим с още по-голям интерес и останалите Ви публикации! Границата да се сгази лука е тънка - но дерзайте - празници са все пак!

4
Синята зона е меко казано гаден капиталистически похват да се изсмукват средства от и без това обедняващото гражданство и да се наливат в разни касички - а после къде отиват и за какво се харчат Един горе само знае!!! Решението площада да  бъде безплатен паркинг за сливналии беше много добре измислено от предния кмет, без да му правим друга хвалба! Затова и малките улички в центъра може да се освободят от прекалено много, ако така ви се струва, автомобили по много по разумен и общественодостъпен начин! Но да почнат да се рекетират гражданите, с нови данъци и такси - ще е вече изнасилване! Аз съм категорично против такива простотии да се допуснат в Сливен - синя зона, зелена зона - пълни глупости!!!

5
Всеки потребител може да създава теми във Виртуален обществен съвет - това не е работа на администраторите или модераторите!!!
Нашата работа е: ако преценим, че има нередности да вземаме мерки, да цензурираме, да трием, да преместваме теми, които не са пуснати на подходящо място, да предупреждаваме некоректни потребители и така нататък! Така, че действайте - пускайте теми и мнения - никой няма да ви попречи!!!

6
СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
година XXII
юли 2012 год.

І. На  23  и  24. 06. 2012 г.  в  кв. “Църква” на  община Перник се проведе VІ-
ят  Републикански  многожанров  Фестивал  на  хората  с  увреждания,  посветен  на
Европейската година на възрастните хора и солидарността  между поколенията.
Проявата  беше  организирана  от  СИБ  и  Община  Перник,  с  подкрепата  на  АХУ,
под  патронажа  на  г-жа  Росица  Янакиева  –  кмет  на  община  Перник.  Повече  от
1600  хора  със  специфични  възможности  –  самодейци  премериха  сили  в  областта
на  художествените  занаяти,  изобразителното,    певческото  и  танцовото  изкуство,
литературното    и    изпълнителскато    творчество.    Творческите    постижения    на
самодейците бяха оценени от жури с председател Мими Иванова и членове Красимир
Кирилов,  Мими  Николова  и  др.  На  откриването  присъстваха  г-н  Красимир  Коцев
–  председател  на  СИБ,  г-н  Минчо  Коралски  –  изпълнителен  директор  на  АХУ,
представители  на  посолствата  на  Република  Корея  и  Република  Гърция  в  София,
представители   на   социални   институции   и   на   неправителствени   организации.
Голямата изненада беше от телевизия BTv - г-жа Мария Лазарова, мениджър
„Социални проекти“, доведе трима от певците, участвали във формата „Гласът
на България“ - Тодор, Роксана и Игор. Те имаха свои фаворити и ги наградиха:
най-напред - Катя Минчева от Неделино, после групите от Сливен, Габрово и
Смолян, най-младите участници -от 9 до 14 г. - Илиян Танков, Иван Йорда-
нов, Георги Гърков и Красимир Реков и най-възрастната участничка - Недял-
ка Димитрова от Дългопол на 90 г.  Събитието бе отразено и от екип на ТВ 7.
  
ІІ.  На  27.  06.  2012  г.  за  седми  пореден  път  се    проведе  традиционният  учебен
лекотуристически  събор-поход  в  местността  “Дендрариума”  в  Природен  парк
“Витоша”  с  участието  на  повече  от  200  хора  с  увреждания,  организиран  от
Столична РО ”Св. София” на СИБ с председател г-жа Светла Николова и дружество
“Бъкстон” с председател инж. Георги Ляпов. Приветствие до участниците в събора
поднесе  кмета  на  район  ”Витоша”  г-н  Стойчо  Дуков,  а  идеи  за  бъдещото  развитие
на  рехабилитационния  туризъм  в  Природен  парк  “Витоша”  бяха  споделени  пред
излетниците от г-жа  Юлия   Михайлова – експерт  от  Природния парк. Бяха раздадени
материали за историята на местността, за флората и фауната на района, за лечебните
традиции  в  дните  около  “Еньовден”  и  др.  Участниците  в  събора  преминаха  по
рехабилитационната пътека и участваха в богатата културно-развлекателна програма.  

І.В  началото  на  м.  юли  т.г.  се  състоя  среща  на  ръководители  и  експерти  от
национално  представителните  организации  –  членове  на  НСИХУ  при  МС,  в  т.ч.  и
на  СИБ,  с  ръководствата  на  БЛС  и  НЕЛК,  по  повод  на  ширещите  се  в  публичното
пространство “идеи за намаляване броя на пенсиите по болест”, чрез извеждане на
медицинската  експертиза  от  системата  на  Министерството  на  здравеопазването;
създаване    на    нов,    изключително    бюрократичен    ред    за    освидетелстване    и
преосвидетелстване  на  хората  с  увреждания,  и  отпускане  на  пенсии  поради  болест
(инвалидни  пенсии);    смесване  на  медицинската  дейност  по  освидетелстване  на
лицата  с  осигурителни  дейности,  което  е  предпоставка  за  появата  на  конфликт
на   интереси   и   дискриминационни   практики;   целенасочено   противопоставяне
на  интересите  на  групи  хора  с  увреждания  на  обществените  потребности  и  др.
   На   основата   на   задълбочен   анализ   на   състоянието   на   медицинската
експертиза   и   проблемите   на   пенсионната   реформа   се   направиха   следните
предложения,   изпратени   с   писмо   до   г-жа   Десислава   Атанасова   –министър
на    здравеопазването    и    г-н    Тотю    Младенов    –    министър    на    труда    и
социалната  политика,  и  председател  на  НСИХУ  при  МС,  които  предлагаме
на   вниманието   на   членовете   на   СИБ   и   на   всички   заинтересовани   лица:

"1. Разработване  и  приемане  на  единен    медицински  стандарт  „Медицинска
експертиза”  и  алгоритъм  на  подготовка  и  насочване  на  лицата  за  освидетелстване
и    преосвидетелстване.    Диагностичното    уточняване,    както    и    степента    на
съответния   функционален   дефицит   на   увредения   орган   или   система   да   се
извършва   в   съответствие   с   разработени   съвместно   с   БЛС,   МЗ   и   НЗОК   и
утвърдени   стандарти   на   медицинската   практика,   съобразно   алгоритмите   на
Световната   здравна   организация   (СЗО)   и   Международната   класификация   на
болестите  (МКБ),  приети  и  установени  и  в  националното  ни  здравеопазване.

2.  Контрол върху качеството на първичната медицинска документация, използвана
в дейността по медицинската експертиза  чрез утвърждаване на  критерии за това кое
лечебно заведение може да подготвя дадено лице за медицинска експертиза,прилагайки
утвърдения  медицински  стандарт  „Медицинска  експертиза”,  като  тези  критерии
съответстват на акредитацията на лечебното заведение.Това ще създаде предпоставка за
високо качество на провежданите изследвания и консултации. С оглед осъществяването
на ефективен контрол върху дейността по медицинската експертиза и намаляването
на съответните нарушения може да се приложи съществуващата  практика в някои
от страните на ЕС, а именно „черен списък” на общо практикуващите лекари (ОПЛ),
специалисти от доболничната помощ и лечебните заведения за болнична помощ, при
Председателката  на  РО  “Св.София”  г-жа  Светла  Николова  запозна  участниците  с
Решение  на  УС  на  РО    “Св.София”  за  сроковете  за  съхранение  на  организационни,
финансово-счетоводни  и  др.  документи  на  структури  –  неюридически  лица  от
системата  на  СИБ,  ред  за  бракуване  и  унищожаване.  Превозът  на  участниците
в   събора   беше   осъществен   с   нископодови   автобуси   от   автопарк   “Земляне”.   
които  са  констатирани  съществени  или  системни  нарушения.  Същите  могат  да  се
изразяват в неправилно поставени диагнози, липсващи или непълни изследвания и
консултации  (вкл.  и  високоспециализирани  такива,  заплатени  от  НЗОК),  служещи
като  основа  за  последващи  неправилни  експертни  решения  на  ТЕЛК  и  НЕЛК.

3.  Създаване на облекчен ред за освидетелстване на възрастни, деца и хронично
болни съгласно изискванията за диспансеризация и наблюдение на дадено заболяване
във връзка с хроничния му ход – т.е. отпадане на необходимостта за извършване на
нарочни изследвания за ТЕЛК при оценка на т.н.р/вид и степента на увреждане. като
основа  за  оценка  да  се  използва  наличната  документация,  съхранявана  при  ОПЛ.

4.  Изграждане     на     единна     административна     структура,     подчинена     на
МЗ,   включваща   НЕЛК,   ТЕЛК   и   РКМЕ,   която   позволява   единни   правила   на
административно  ръководство,  финансиране,  материално-техническо  осигуряване,
обучение  на  кадри,  заплащане  на  труда,  контрол  и  антикорупционна  практика.
Единната  административна  структура  ще  доведе  до  по-стриктно    прилагане  на
административно-наказателни    разпоредби,    касаещи    медицинската    експертиза,
разписани в Закона за здравето(2009 г.) в Глава VІІІ - Административно-наказателни
разпоредби. Предвидени са както санкции под формата на глоби в нарастващ размер
при повторни нарушения, така и  лишаването от право на упражняване на професията
(чл. 222 от Закона за здравето). Промяната в административната структура ще повиши
съответния контрол и ще доведе до провеждането на по-чести проверки с по-голяма
тежест,  особено  в  случаите  на  констатирани  повторни  или  системни  нарушения.

5.  Преструктуриране    на    самите    органи    на    медицинската    експертиза    с
цел   оптимизиране   на   дейността   –   създаване   на   комисии   с   повече   различни
специалисти и премахване на т.н. специализирани ТЕЛК по белодробни, психични
и  очни  болести,  което  ще  създаде  предпоставка  за  по-бързото  и  по-качествено
освидетелстване  на  лицата  с  увреждания  в  близост  до  тяхното  местоживеене  и  ще  
спести време и финансов ресурс.Практиката показа, че подобен род освидетелстване
се  извършва  на  децата  до  16  години  от  обща  ТЕЛК  с  участието  на  педиатър.

6.  Разработване на нова система за финансиране на органите на медицинската
експертиза,  преразглеждане  и  актуализация  на  възнагражденията  на  работещите
в   системата   на   медицинската   експертиза   с   оглед   значителните   изисквания
и   ограничения,   заложени   в   Закона   за   здравето   и   подзаконовата   нормативна
уредба.   Следва   да   се   акцентира   на   факта,   че   от   качеството   на   работата   на
органите  на  медицинската  експертиза  и  решенията  на  ТЕЛК  и  НЕЛК  произтичат
съответно  разходи  на  публичен  ресурс  в  размер  на  близо  1  100  млн.  лв.,  което
означава    възнаграждението    да    бъде    адекватно    на    носената    отговорност.

7.  Издигане    на    статута    на    работещите    в    системата    и    извеждане    и
утвърждаване     на     медицинската     експертиза     като     високо     специализирана
медицинска      дейност      в      системата      на      следдипломната      квалификация

8.  Създаване   на   интегрирана   информационна   система   на   органите   на
медицинската   експертиза   на   всички   нива   като   част   от   реализирането   на
идеята   за   „електронно   медицинско   досие”   и   изграждането   на   взаимовръзки
с   другите   заинтересовани   институции   –   НОИ,   НЗОК,   МТСП,   МВР   и   по-  
точно  икономическа  полиция,  АСП,  АХУ  и  т.н.  В  момента  НЕЛК  е  конкретен
бенефициент   по   проект   BG051PO001-6.2.12   „Единна   информационна   система
на  медицинската  експертиза  в  България”,  който  се  осъществява  с  финансовата
подкрепа    на    ОП    „Развитие    на    човешките    ресурси”,    съфинансирана    от
Европейския  социален  фонд  на  Европейския  съюз  и  е  с  бюджет  800  000  лв.  "

ІІ.  С  Решение  №  533  на  МС  от  28.06.  2012  г.  (  ДВ.  бр.  51  от  06.07.  т.г.)
се    признава    Сдружение    “Българска    асоциация    на    лица    с    интелектуални
затруднения”  (БАЛИЗ)    за  представителна  организация  на  национално  равнище.
                                                        
І. От 02.07.т.г. започна подаването на молби за енергийни помощи през сезон
2012 г.–2013 г. Размерът на месечната помощ е равен на 65.72 лв., общо 328.60 лв.
за сезона. Крайният срок за подаване на молба-декларация по образец в съответната
на  местоживеенето  на  кандидата  Дирекция  “Социално  подпомагане”  е  31.10.  т.г.
При  подаването  на  молбата-декларация  лицата  задължително  заявяват  вида  на
ползваното  отопление,  като  при  отопление  с  електроенергия  и  топлоенергия  се
прилага и последна платена фактура. В срок от 20 дни след подаването на молбата
се  извършва  социална  анкета  и  се  изготвя  доклад  с  мотивирано  предложение  за
отпускане  или  отказ  на  помощта.  На  основание  социалния  доклад  директорът
издава   заповед   за   отпускане   или   отказ   на   помощта.   Заповедта   се   връчва   на
лицето-кандидат  за  помощта  в  14  дневен  срок  от  подписването  й.  Тя  може  да
се   обжалва   чрез   Дирекцията   “Социално   подпомагане”   по   местоживеене   пред
директора  на  Регионалната  дирекция  “Социално  подпомагане”  по  реда  на  АПК.
    
При отопление с топлоенергия  помощта е в максимален размер 65.72 лв. и се превежда
на съответното топлофикационно дружество. При отопление с електроенергия или с
природен газ помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство на два
транша: до 31 декември на текущата година и до 31 януари на следващата. При отопление
с твърдо гориво помощта се изплаща в пари на правоимащото лице или семейство също
на два транша: до 31 декември на текущата година и до 31 януари на следващата (или
на търговеца, осъществил доставката, ако се представи от правоимащите лица или
семейства заповедта на избрания от тях доставчик на твърдо гориво, но не по-късно
от 20 ноември на текущата година, а твърдото гориво е осигурено до 30 ноември т.г.).
Право      на      целева      помощ      имат      лицата      и      семействата,      чийто  
средномесечен   доход   за   предходните   6   месеца   на   годината   от   подаването
на    молбата    е    по-нисък    или    равен    на    диференцирания    минимален    доход
за     отопление     (ДМДО),     който     е     функция     от     гарантирания     минимален
доход   (ГМД   =   65   лв.,   Виж   Информационен   бюлетин   м.   август   2011   г.).    

7
Много добре уважаваният журналист Мартин Карбовски...... как го каза само!!! Този същият е "отличен пример" за "принципна" и "обективна" журналистика, според теб!?!? Преди време по разни радиопредавания, с Петър Волгин се надпреварваха да привличат слушатели с всякакъв набор скандални похвати, като: Канене на гейове в ефир, кампании за легалезиране на леката дрога в  България, кампания за легализиране на проституцията и какво ли още не! Явно е, че в ширк смисъл е доста "разкрепостен и свободомислещ" журналист! А дали църквата има право да се произнася по въпросите на разни прояви с неморално естество, еееее, че тя ако няма право кой да има! Аз разбирам и устоявам правото на всеки да прави каквото намира за добре, но някой демонстрации, накърняват добрия морал, работят против здравите устои на обществото, всяват объркване и смут в съзнанието на подрастващите и открито войнствено скандализират цялото общество! Има хора и с крайно-леви и такива с крайно-десни убеждения. Ако те своеобразно излязат да демонстрират възгледите си по улиците, не мислиш ли че би се получило леко военно положение, като срещите между феновете на Левски и ЦСКА например! Тогава може ли всяка проява да се насърчава, да разрешим на феновете да си организират боеве, защото мислим, че те имат право да изразяват своите виждания публично!!! В каква тъжна картинка ще се превърне държавата ни ако всеки странен и объркан човек реши да излезе по улиците и да демонстрира "лудостта" си?!?

8
Нали виждате каква демагогия е по този въпрос в политиката на правителството ни!!! От една страна наливат пари от ЕС в програми за уж заетост на младежи до 29 години - което си е чиста  дискриминация по възраст, защото според ООН младеж е човек до 35 години, но и тогава няма право да се ограничава обява или програма на ЕС по въпросите на заетостта(По признак възраст, пол, верозиповедание и така нататък). От друга страна населението застарявало и насърчавали пенсионерите да остават на работа и след навършване на пенсионна възраст - ха сега де, кое е вярното!!! Работата е там, че читавите и образовани млади като завършат няма какво да търсят тук в България, за жълти стотинки и да се подиграват с квалификацията им бивши ченгета и мутри(Бизнесмените на нашата ширина) Та ги канели да се връщат от чужбина - да не са луди - тук супата е все още доста гореща!!!! От друга страна заетост за хора с увреждания(Което ме касае пряко) - никакъв шанс и перспектива, няма ни план, ни програма ни даже умисъл!!! В бюрата по труда тази година, виждаш ли, имало програми, но не и средства по тях - това не е шоу спектакъл или цирк - а простата заигравка със съдбата на хората в България!!! Та за кое искаш първо да те подкрепим уважаема!!!

9
Напишете името на фирмата и къде се намира в Сливен, от кога е оторизирана(от кога има лиценз) и малко подробности - така само един мобилен телефон, несериозно изглеждат нещата!!!

10
Основната - законна и официална информация можеш да прочетеш в Закона за Политическите Партии(ЗПП) където според мен всичко е обобщено в този член: Чл. 27. (1) (Изм. -  ДВ,  бр. 73  от 2006  г.)  Общата  сума,  предвидена  за
субсидиране  на  политическите  партии  и  коалиции,  се  определя  ежегодно  в  закона  за
държавния  бюджет  на  Република  България  в  зависимост  от  броя  на  получените
действителни гласове на последните парламентарни избори, като за един получен глас
се предвижда субсидия в размер 2 на сто от минималната работна заплата за страната за
текущата календарна година.
(2)  Начинът  за  предоставянето  на  средствата  за  субсидиране  на  партиите  и
коалициите се определя от министъра на финансите. ..."

Изброени са позволените начини на финансиране на политическите партии, както и забранените такива: Чл. 21. Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи
и от държавна субсидия.
Чл. 22. (1) Политическите партии не могат да извършват стопанска дейност.
(2) Политическите партии нямат право да учредяват и да участват в търговски
дружества и кооперации.
Чл. 23. (1) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. дарения от юридически лица;
5. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) лихви по парични депозити в банки и доходи от
ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22;
6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост,
както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с
партийно-пропагандно съдържание.
(2)  Собствени  приходи  на  политическата  партия  са  и  приходи  от
фондонабиращи мероприятия. (3)  Политическите  партии  могат  да  ползват  заеми  от  банки  в  размер  до  две
трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1,
т. 1, 2, 5 и 6 и по ал. 2.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена
съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 24. Политическите партии не могат да получават:
1. анонимни дарения;
2. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) средства от търговски дружества с над 5 на сто
държавно  или  общинско  участие  или  от  свързани  с  тях  лица  от  дружества,  в  които
държавата  притежава  акции  с  особени  права,  както  и  от  държавни  и  общински
предприятия;
5. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) средства от кандидати и участници в процедура
по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът  за
обжалване по Закона  за обществените поръчки, изпълнител по договор  за обществена
поръчка и юридическо лице в процедура на приватизация;
6. средства от организатори на хазартни игри; 7.  средства  от  религиозни институции или  от юридически  лица  с нестопанска
цел, извършващи дейност в обществена полза;
8. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия,
чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.  
 Има и много допълнителна информация която ще ти бъде забавна - Сигурно!!!

11
                                  Гласувай само с номер 33 на изборите!!!

12
Моля обръщайте внимание: Кога е било пуснато последното мнение по което правите коментар! В случая то е било пуснато преди около три(3) години!

13
Не е нужно да се пуска едно съобщение два пъти! Същото се отнася и до темите по принцип!!! На практика може да се третира като СПАМ!!! А за това, което  пишеш, за прехвърляне на гласове, може да стане ако се използва методът от предишните избори, но това става на случаен принцип донякъде и не ми се вярва ГЕРБ да могат да осъществят такова нещо за Сливен! Плюс това, от къде си сигурен, че точно 11000 сливналии извън страната ще отидат въобще да гласуват! По принцип гласуващите в чужбина, може би ще могат да гласуват само за президент, но не и за кмет и общински съветници, а да не говорим и за кметове по села, всеки за своя си град и населено място - не си го представям как може да стане! Но аз съм лаик по темата, като някой пишещи тук!!!

14
Да!!! А също така когато идвам от Георги Данчев и завивам нагоре към квартал Сини камъни, ми прави впечатление че часовникът който показва колко секунди остават до смяната на цветовете, има изгорели пиксели и обърква чакащите коли в доста ранен момент!!!

15
Вече не просто крадат ами и убиват - мангалите мръсни! Така става като държавата и полицията ги оставя да си вършат престъпления след престъпления, които дори често отказват да регистрират! А само за тази година си вдигнаха бюджета за подслушвания със 180 милиона пари от нашите - на обикновения данъкоплатец парички! Кого пази тази власт и тази полиция - богатите - не се заблуждавайте! Ако на мен ми обраха мазата и никакъв полицай не дойде дори да види какво е откраднато - щото виждаш ли аз не съм знаел кога точно са ме обрали(Верно от месеци не съм влизал в таз дупка) когато откраднат колата на магистрат, депутат или бизнесмен - веднага се "затваря"  границата дори за въпросната кола и уплашени крадците я изоставят, и дори се обаждат къде са я изоставили, щото гарван гарвану око не вади явно! Пък ослушайте се сега какво ще му направят на циганина дето е затрил жената и се е подиграл и с  правосъдие и с цялата ни смотана държава!!!

Страници: [1] 2 3 4 ... 19