Автор Тема: "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН" ПОИСКА ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КМЕТА  (Прочетена 3996 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен modest

  • Нов
  • Публикации: 7
    • Профил


 
До
кмета
на община Сливен
 
Относно:  Консултации за обсъждане на отчета за 2012 г.и  за Бюджет 2013 на Община Сливен

 
 
Уважаеми господин милев,
 
Във връзка с подадената частична информация, касаеща изпълнението на Бюджет 2012 г. и обсъждането на проекто бюджета за 2013 г.,

Ви молим спешно да ни предоставите следните документи:
 
 
1.По всички договори за капиталово строителство и за текущи ремонти, както и за ремонтите по „Бедствия и аварии” да ни предоставите: ◦Количествено -стойностни сметки  по всеки един договор, в едно със справка  за извършеното плащане.
   ◦ Всички актове за приета извършена работа по гореспоменатите обекти, придружена от справка за извършеното плащане

2.Изискваме копие от договорите в едно с количествено-стойностните сметки по тях и Актовете за извършени дейности, както и справка за изплатените по тях суми за следните договори: ◦Договор с „Явлена”
   ◦ Договор за видеонаблюдение на гр. Сливен;
   ◦ Договор за ремонт и асфалтиране на бул. „Г.Данчев” и паркинга пред спортна зала „Младост”
   ◦ Договор за ремонт на автогара –гр.Сливен,

3.По всички договори с външно и европейско финансиране: Количествено-стойностни сметки и Актове за плащане, в едно със справка за извършеното плащане за: ◦Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак”
   ◦ Възстановяване на  път, общинска собственост до историческа крепост „Туида”, чрез укрепване на активна част на срутище, както и Строително-ремонтни дейности „Пътуване през времето, във времето и със времето- интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура.
   ◦ Изграждане на Общностен център и филиал на  целодневна детска градина „Теменуга”, по проект на „Социално включване”

4.По договорите за : ◦чистота- Сметопочистване и сметоизвозване
   ◦ депониране и обезвреждане на твърди битови отпадъци,
   ◦ обезвреждане/ премахване/ на нерегламентирани сметища,
   ◦ озеленяване и поддържане на озеленени площи,

Желаем  да получим КСС-та, придружени с Актове за приета работа, както и справка за извършените плащания по приетата работа.
1.По Договор за пътна маркировка на община Сливен, искаме да ни предоставите копие на договора, количествено стойностни сметки, актовете за плащане и справка за извършеното плащане по приета работа.
2.Справка за изплатените и дължими суми по :
3.Адвокатски хонорар на адвокат Виктория Петкова по т.д. 273/2012  по описа на ВКС за Водния цикъл на гр. Сливен,
4.Държавна такса разноски към ВКС като губеща страна по т. дело 273/2012,
5.Присъдени разноски по т.д 273/2012, като загубила страна /Община Сливен/ с Решение № 111/04.10.2012 г. по описа на ВКС–за адвокатски хонорар, платен  за представителство от страна на  „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД
6. Присъден Хонорар на Адвокатско дружество, във връзка с образуване на изпълнително дело 835/2012 г., присъдени и присъединени към изпълнителното дело,
7.Хонорар на Частен съдебен изпълнител, по събирането на задълженията от стана на Община Сливен към „БУЛ ГЕЙТ” ЕООД,
8.Натрупани лихви до момента по Решение на Арбитражен съд при БТТП
9. Адвокатски хонорар за упълномощен представител на Община Сливен по новообразувано дело № 36/2012 по описа на Арбитражен съд при БТПП
10. Такса по сметка на Арбитражен съд БТПП за завеждане на дело № 36/2012,
11.Внесена сума  за обезпечение на евентуално бъдещо вземане по сметка на Сливенски окръжен съд по Определение № 241/ 13.11.2012г.  т.дело № 92 /2012 г.
 
                     
1.Моля да ни бъде посочено в коя част на  Отчета за Бюджет  2012 г , разходите по т. 5  са посочени и отчетени. А неплатените разходи по гореописаната т. 5 , в коя част от предложението за проект на Бюджет за 2013 г. са включени и отразени.
 
 
1.Молим за справка:  Колко и кои обекти със сключени договори за строителство не са включени в проекта на Бюджет за 2013 г., както и тия, които са включени със занижени и различни от  договорените суми.
 
Настоящата информация ни е нужна във връзка с формиране на мнение, касаещо изразходването на парите на данъкоплатците и на средствата от Европейския съюз.
 
 
С Уважение :
 
Коалиция „Съюз за Сливен”

Източник:
http://www.sliveninfo.com/all-news/item/21537-съюз-за-сливен-поиска-още-информация-от-кмета