Автор Тема: Инструментални методи за доказване на мозъчна смърт ?  (Прочетена 1818 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен dinkotaslajov

  • Нов
  • Публикации: 47
  • Пол: Мъж
  • Моля помогнете ми!
    • Профил
Инструментални методи за доказване на мозъчна смърт /МС/

•   По време на клиничното наблюдение комисията може да използва и един от инструменталните методи по приложение № 2.- във Франция инструменталните тестове за по-голяма сигурност  са задължителни, не пожелателни. По тази причина ИАТ препоръчва използването  поне на един  интрументален метод.
•   Използването на инструментален метод, потвърждаващ липсата на мозъчен кръвоток, е задължително в следните случаи:
1. при деца до навършване на 6-годишна възраст;
2. при невъзможност да се извършат всички клинични тестове по приложение № 1- травми в лицевата област например;
3. при съмнения за въздействие на медикаменти или токсини, потискащи функцията на централната нервна система (ЦНС), както и миорелаксанти; в този случай задължително се използва ангиографско изследване или компютър томографска ангиография.
Не е наличен  един единствен  инструментален тест, който демонстрира отсъствието на всички неврологични функции на ЦНС. Обаче, има различни тестове, които в най- близка степен демонстрират присъствието на феномени близки до МС, като церебрален циркулаторен арест, липса на биоелектрична активност или намаляване на церебралния аеробен метаболизъм. Това са тестове допълват документираната липса на неврологична активност.

Инструментални тестове полезни за диагнозата МС
-ЕЕГ
-мултимодални евокирани потенциали
-Транскраниална Доплер сонография
-Церебрал артериография
-Ангиогамаграфия
I. Електрофизиологични методи - Потвърдителни инструментални методи, използвани по време на клиничното наблюдение за установяване на смърт като трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол
Минимални   ЕЕГ характеристики
ЕЕГ записа трябва да е повече от 30 минути, с характеристика амплификация  от 2 microV/mm,  честота на вълната между 0.3 and 30 Hz,  отстояние на електродите поне 10см един от друг, разположени във фронталния, темпоралния, окципиталния и париеталния регион, а също и по време на болеви дразнения на пациента, за да се провери съществуваща електрическа активност. Линията е изоелектрична. При пациенти с МС по време на ЕЕГ може да се направи запис поради сърдечната активност. В тези случаи, има спайкове на ЕЕГ, идентични като QRS комплексите на ЕКГ.
II. Методи, установяващи отсъствието на мозъчен кръвоток
Образни методи  за доказване на мозъчна смърт

1.   
Компютърна томография и/ или  Компютъртомографска ангиография – 6 часа след клиничната диагноза:
1.1.   Нативно изследване
1.1.1.   Многосрезово изследване от равнището на втори шиен прешлен до върха на калварията
1.1.2.   Дебелина на  среза 5 mm, pitch 1.0
1.2.   Контрастно усилване на образа
1.2.1.   Предварителни условия
1.2.1.1.   Средно RR >60 mm/Hg
1.2.1.2.   Диуреза > 50 ml/h
1.2.1.3.   Венозен достъп мин 18G, за инжектиране на контраста
1.2.2.   Контрастно усилвано скениране
1.2.2.1.   На същите нива като при 1.1
1.2.2.2.   Количество контрастно средство 1,5 ml/kg телесно тегло
1.2.2.3.   Дебит – механично инжектиране с  2,5 ml/sec
1.2.2.4.   Концентрация на контрастното средство 300, 350 или повече mg J/ml
1.2.2.5.   Закъснение 60 секунди от началото на на инжектирането
1.2.2.6.   Късно скениране – 3 мин от началото на  инжектиране
1.2.3.   Условия  за оптимална интерпретация
1.2.3.1.   Анализ на нативните и контрастни образи  на идентичен прозорец
1.2.3.2.   Денситометрия на нативните и контрастни образи на идентични места
1.2.3.3.   Идентификация на контрастиране на a. Tempоralis supeficialis на транзверзалните срезове.
1.2.3.4.   Сагитални  реконструкции за изобразяване на  vv cerebri internae
1.2.4.   Критерии за многосрезова компютъртомографска диагноза  -  мозъчна смърт
Липса на контрастиране 1 мин инжектиране на контрастното средство във всеки  от следните съдове, всеки един показател носи по една точка. МС е при наличен сбор 4:
1.2.4.1.1.   Кортикални клонове на средната мозъчна артерия в дясно
1.2.4.1.2.   Кортикални клонове на средната мозъчна артерия в ляво
1.2.4.1.3.   Контрастиране на вътрешната мозъчна вена отдясно
1.2.4.1.4.   Контрастиране на вътрешната мозъчна вена отляво
1.2.4.2.   Непроменени стойности на денситометрията  на нативните и  следконтрастни срезове.
2.   Мозъчна  ангиография
2.1.   Техника
2.1.1.   Транскатетърна артериална мозъчна артериография с последователно селективно катетеризиране на четирите съда
2.1.2.   Конвенционална или дигитално-субтрахирана
2.2.   Впръсване на контрастното средство
2.2.1.     в обща каротидна артерия:  Количество: 10-12 ml. Дебит: 8-9  ml/sec
2.2.2.    Във вертебрална артерия: :  Количество: 8-10 ml. Дебит: 6-8  ml/sec
2.2.3.   Концентрация: mg J/ml > 300
2.2.4.   Рентенографиране – мин 12 секунди в две проекции
2.3.   Критерии- всеки един показател носи по една точка. МС е при наличен сбор 4 в четирите съда.
2.3.1.   Липса на контрастиране или  стоп в изпълването на интракраниални отдели на вътрешната каротидна,  на предната и средна мозъчна артерия, на а. basilaris  и задните мозъчни артерии.
2.3.2.   Ретроградно отмиване на контрастното средство от шийните отдели на супрааорталните съдове
2.3.3.   Липса на контрастиране или късно контрастиране на  венозните синуси през колатерали.
С уважение Динко Димитров!