Автор Тема: Принципи на Алокация на органите съгласно наредба № 17  (Прочетена 1944 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен dinkotaslajov

  • Нов
  • Публикации: 47
  • Пол: Мъж
  • Моля помогнете ми!
    • Профил
НАРЕДБА № 17 ОТ 27 МАЙ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТЕН РЕЦИПИЕНТ НА ОРГАН, ТЪКАН ИЛИ КЛЕТКИ
Издадена от Министерството на здравеопазването
 Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г

Решение се взема от комисия включваща уролози, нефролози, анестезиолози, имунолози, от поне два трансплантационни центъра, служители на  ИАТ,  представител на пациентска организация.  Повиканите реципиенти се уведомяват  мотивите за решението на комисията, като се оформя протокол, с подписи на участниците.

Алгоритъм за подбор на реципиенти при трансплантация на бъбреци, осигурени от човешки труп

I. Кръвни групи АВ0:
• АВ0 кръвногрупова съвместимост.
II. HLA съвместимост:
• HLA-DRВ1 > [HLA-A=HLA-B].
• HLA-DQВ1.
• HLA-DRВ1 алелна съвместимост.
• Редки алели и хаплотипи.
• Оценката за този параметър се извършва от лаборатория по тъканна съвместимост съгласно приложимите стандарти.
III. Сенсибилизирани реципиенти:
• Сенсибилизирани реципиенти без наличие на антидонорни антитела.
• Оценката за този параметър се извършва от лаборатория по тъканна съвместимост съгласно приложими стандарти.
IV. Негативен крос-мач.
• Негативен крос-мач с пресен серум.
• Негативен крос-мач с исторически серум.
• Оценката за този параметър се извършва от лаборатория по тъканна съвместимост съгласно приложими стандарти
V. Клинично състояние на реципиентите в момента:
• Абсолютни и относителни противопоказания за обща анестезия и "голяма" оперативна интервенция, извършвана в условията на спешност.
• Оценка на актуалното клинично състояние на реципиента, извършена от екип на лечебното заведение.- съгласно бланка на ИАТ за изследване на потенциален реципиент при донорска ситуация.
VI. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Време на чакане от датата на включване в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация:
• По-дълго чакащите имат приоритет пред по-кратко чакащите., ако липсват в момента контраиндикации за трансплантация- хирургични и анестезиологични.
VII. Информирано писмено съгласие на реципиента за:
• Непосредствено извършване на трансплантацията в конкретното лечебно заведение.
• Приемане на конкретния орган в случаите на риск от предаване на заболявания или на "граничен орган" (изброени в VIII. Особени приоритети).
VIII. Особени приоритети:
Спешни пациенти- тези, с труден или невъзможен съдов достъп, съдови протези и невъзможност за перитоеална диализа. С постоянни Перм- кат катетри.-  са предимство дори при относително по-ниска съвместимост спрямо останалите потенциални реципиенти.
1. Пациент, очакващ трансплантация на бъбрек плюс друг орган (сърце, бял дроб, черен дроб) и подбран за реципиент на този орган, има абсолютен приоритет и за единия бъбрек от същия трупен донор.
1.1. Едновременна трансплантация на бъбрек и панкреас
А. Едновременната трансплантация на бъбрек и панкреас трябва да се прилага при  пациенти с ювенилен тип диабет като първичен терапевтичен метод за продължаване на преживяемостта им.
Б. Едновременната трансплантация на бъбрек и панкреас може да се приложи предварително или в ранния период след започването на диализа, за да се избегнат или предотвратят сериозните последици от диабета.
1.2. Едновременна трансплантация на бъбрек с черен дроб, сърце и бял дроб.
А. Едновременната трансплантация на бъбрек с черен дроб трябва да се прилага при  подбрани реципиенти, имащи едновременно бъбречна и чернодробна недостатъчност в резултат на вирусен хепатит, напреднала поликистоза на черния дроб и първична хипероксалурия.
Б. Едновременната трансплантация на бъбрек и сърце (бял дроб) трябва да се прилага при подбрани реципиенти, имащи едновременно бъбречна недостатъчност и тежка сърдечна недостатъчност независимо от причината.
2. За бъбреци, осигурени от трупни донори на възраст до 35 г. и непопадащи в категорията "гранични органи", първо се търси реципиент на възраст до 18 г. При намиране на такъв, съвместим по кръвна група АВ0 и със HLA съвместимост, органът се предлага първо за него. Ако има повече такива реципиенти с аналогична HLA съвместимост, те се подреждат по времето на чакане: по-дълго чакащите имат приоритет пред по-кратко чакащите. При липса на съвместими чакащи до 18 г. възраст реципиентите се подбират по стандартния ред на т. I до VII.
3. Бъбреци, осигурени от починали лица с позитивна серология за HCV, могат да бъдат предложени за трансплантация само на чакащи с позитивна серология за същия вирус, отговарящи на условията за подбор по т. I - VII, след информирано съгласие от тях.
4. Бъбреци, осигурени от починали лица с позитивна серология за HВV без данни за вирусна репликация, могат да бъдат предложени за трансплантация само на чакащи с позитивна серология за същия вирус, отговарящи на условията за подбор по т. I - VII, след информирано съгласие от тях., ваксинирани пациенти срещу хепатит В, след информирано съгласие от потенциалния реципиент за конкретния орган.
5. За "гранични бъбреци" се приемат:
• Бъбреци, осигурени от починали лица на възраст над 65 г. без други заболявания и при добро кондициониране: предлагат се на реципиенти от същата възрастова група, отговарящи на условията за подбор по т. I - VII, след информирано съгласие от тях.
• Бъбреци, осигурени от починали лица на възраст от 55 до 65 г., с компенсирани артериална хипертония и/или захарен диабет и при добро кондициониране: предлагат се на реципиенти от същата възрастова група, отговарящи на условията за подбор по т. I - VII, след информирано съгласие от тях.
• Бъбреци, осигурени от починали лица на възраст под 55 г., с изразена артериална хипертония и/или захарен диабет или такива с проблемно кондициониране, при изчислен креатининов клирънс по формулата на Кокфорт-Гоут 60 - 100 мл/мин.: предлагат се на реципиенти, отговарящи на условията за подбор по т. I - VII, след информирано съгласие от тях.
При лекостепенна стеноза или атеросклеротични плаки
Нефролитиаза
Единични кисти/ неехинококови/
С уважение Динко Димитров!